top of page

UPPSTALLAD

SERVICE GEMENSKAP SAMVERKAN

Uppstallad på LERK

UPPSTALLAD

SERVICE GEMENSKAP SAMVERKAN

HAGAR

Som privatuppstallad har du rätt till en egen vinterhage till din häst och en gemensam eller om behovet finns mindre enskild sommarhage. Personal fodrar och släpper ut din häst till vinterhage när ridskolans verksamhet bedrivs. Du ansvara själv för att din häst har vatten och att alla måltider finns förberedda. Du är också ansvarig för att mocka din hage. 

Vill man ha sällskap åt sin häst även vintertid så kan man släppa ihop tillsammans med annan privatuppstallad häst efter överenskommelse. Eventuell ombyggnad av hage samt återställande är man själv ansvarig för. Vill du förbättra staket eller underlag så är det på egen bekostnad i vinterhage. Utbyte av stolpar, tråd och isolatorer i sommarhage bekostar föreningen. 

Oavsett om du väljer att dela hage eller ej så har vi som policy att inte lämna hästar ute ensamma om inte annat är bestämt och godkänt av ägaren. Vi hjälps åt att hålla koll på våra hästar så ingen blir ensam och orolig.

Utanför din hage finns en krok för grimman. Vill du ha grimma eller flughuva på vid säsong så ordnar personalen det. Täcke ombesörjer du själv.

bottom of page