top of page
Börja rida på LERK

VÄLKOMMEN TILL

LERK

LILLA EDETS RIDKLUBB

POLICY

Vi tollerar inte diskriminering.

Vi är emot mobbning, kränkningar och personliga påhopp mot elever och anställda.

Vi tar avstånd från hot och övergrepp i stallmiljö och på sociala medier.

Oavsett om du är elev eller anställd får du ej utsätta eller acceptera att utsättas för diskriminering.

Det är viktigt att aktivt motarbeta och förebygga en negativ kultur i föreningen och i samhället.

I stallet är vi alla för att vi har ett gemensamt intresse.
Vi ser inte skillnad på ålder, kön, religion, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.

Vi trycker inte ner någon p.g.a. utseende, klädsel eller kunskap.

Hos oss är alla välkomna och ingen ovälkommen. 

 

SPONSORER
hooks_logo.png
bottom of page